Network Menu

Överflyttning av medlemskap

Om du kommer att flytta under årets gång så får du “ta med dig” ditt medlemskap, dvs du ska inte behöva betala till din nya SWEA avdelning i ditt nya hemland. Maila till moskva(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org så får du hjälp.

Om du hastigt flyttat och missat att meddela detta eller om det av andra orsaker inte fungerat skickar du bara ett e-mail och meddelar din flytt och din nya adress.

Har du fått ett uppehåll i ditt medlemskap pga av missad inbetald medlemsavgift eller dylikt, kan du meddela detta till members(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org och blir då hänvisad till “rätt” person på din nya ort och kan snabbt bli medlem igen.

Välkommen som medlem i SWEA – var än i världen du är!