Network Menu

Kulturträning av C3 Consulting

Helena Drewes Bollesen från C3 Consulting föreläste för oss om kulturträning, riktat framför allt emot den ryska kulturen.
Helena har bott i Ryssland och forna Sovjet i över 20 år och är expert på området. Det viktigaste när man kommer som expat till ett nytt land och en ny kultur är att först förstå var man själv kommer ifrån, vad som är ens egen platform och grundvärdering. Att man utgår ifrån sig själv. Och att man är öppen emot den nya kulturen och ifrågasätter och är intresserad av att lära känna sitt nya land och dess människor innan man dömer. Allt är relativt. Man ska ta hänsyn till faktorer som: Risk, Relation, Ansvar och Rank (hierarki) för att skapa bättre förståelse för sitt nya land.

20160310_200903 20160310_192931 2016-03-13 11.07.41 20160310_201308