Network Menu

23/4 SWEA Professionals

Torsdagen den 23 april samlades 10 kvinnor på Katerina City Hotel för att lyssna på Catarina Bjorlin Hansen, Senior Banker at European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) som höll en presentation om deras utvecklingsprojekt i Kaukasus och Centralasien.

De länder Catarina främst arbetar med är Armenien, Georgien, Kirgizistan och Tadzjikistan:

– När Sovjetunionen upplöstes var de här länderna mycket fattiga och hade inte råd att få ordning på infrastrukturen i städerna. De kunde inte få lån och det fanns inga banker som ville ta sig an dessa länder. Där kom EBRD in i bilden.

Catarina berättar att det inte är ovanligt att en stad har tillgång till vatten cirka två timmar per dag och när detta väl inträffar vet ingen, därför måste alltid någon i familjen stanna hemma för att fylla på dunkar och annat när vattnet väl kommer. Ofta finns inget fungerande avloppssystem i husen och invånarna får därför gå ut och hämta vatten från kranar på gatan. Detta är ofta kvinnorna och barnens uppgift. De får också bära ut smutsigt vatten.

I staden Taboshar i Kirgizistan finns vatten så sällan som två timmar – var tredje dag! Invånarna samlar då vatten i gula 30-litersdunkar. I städer som Khorog har man vatten nästan hela tiden och man använder därför mindre hinkar och går efter vatten oftare. Det här med att samla vatten är dock ett stort problem eftersom vatten bara håller sig fräscht i 24 timmar. Vattenburna sjukdomar är vanligt vilket är en följd av att människor dricker orent vatten:

– Det är nästan alltid är någon i familjen som är sjuk och ofta kan man se barn som leker på gatorna och som har stora vita fläckar vilket visar att de bär på parasiter.

Något annat som EBRD arbetar med är sophantering. I många städer finns inga containers utan man slänger soporna direkt på gatan:

– Vi är vana vid att soporna blir hämtade 1-2 gånger i veckan eller varannan vecka – här vet de aldrig när soporna blir hämtade. Att bära ut soporna är barnens uppgift. Ett stort problem är att runt soporna finns hemlösa katter och hundar och dessa har rabies. Detta förstår inte barnen som förstås vill leka med djuren…

Ett annat problem är soptippar som saknar skydd så att när det regnar så rinner skadliga kemikalier ner i jorden och förgiftar grundvattnet. På soptippen i Bishkek i Kirgizistan bor det cirka 1000 människor och de lever på vad de hittar. Catarina berättade att EBRD arbetar med att stänga ner soptipparna och bygga nya som inte förorenar grundvattnet. Under arbetet ges dessa människor jobb, de får ordentliga skyddskläder och de hjälper till att sortera soporna. Det som de vanligtvis gör får de alltså numera betalt för.

Avslutningsvis är Catarina mycket stolt och nöjd över det arbete EBRD utfört under de nio år som hon har arbetat där:

– Vi har genomfört 65 projekt, arbetat med 100 städer och 18 miljoner människor har numera regelbunden tillgång till rent vatten. Sjukdomar som kolera är i princip utplånade i dessa städer, projekten har skapat nya jobb, barnen har blivit friska och kan därför gå till skolan och mödrarna behöver inte stanna hemma och kan därför också arbeta. Inom de närmaste två, tre åren hoppas vi kunna hjälpa ytterligare 40 städer.