Network Menu

10/2 SWEA Moskva Årsmöte

Den 10:e februari samlades vi för årsmöte. Ett 30-tal SWEor deltog i mötet som hölls på Sveriges ambassad i Moskva.

Ordförande, Ann Charlotte Norin öppnade mötet och gjorde en mycket bra presentation kring året som gått och var 2015 har att bjuda oss. IT-ansvarig, Cecilia Oskarsson och Medlemsansvarig, Linda Hoff presenterade bilder och berättelser från aktiviteter som genomförts under året och visare planerade aktiviteter för våren 2015. SWEorna gav input till aktivitetskalendern och flera påpekade att de gärna ser fler kvällstidsaktivteter i kalendern, något som styrelsen tog till sig.

Ny styrelse valdes; Ordförande: Cecilia Oskarsson, Vice Ordförande: Hülya Tardell, Sekreterare: Linda Hoff, Kassör: Ann Charlott Norin. Även två ytterligare styrelseledamöter invaldes: Emma Rönngren och Nathalie Carvajal, vilkas specifika ansvarsområde kommer belutas vid nästa styrelsemöte.

Under årsmötet delade vi också ut Sverigestipendiet 2014. Det gick i år till Anastasia Druzhinina, som med brinnande, genuint intresse sprider kunskap om Sverige och svenska språket till sina elever på universitetet i Moskva.

Vi tackade avgående styrelsemedlemmar för deras bidrag till styrelsearbetet och SWEA Moskva; Gitte Ankjer Jensen: kassör, Ruta Jyde: fadderansvarig, Louise Rybring: redaktör och Lisen Hellberg: sekreterare

Efter årsmötet avslutats blev vi inbjudna till ambassadens recidens för att njuta av mat och dryck, mingel och två intressanta föreläsningar. Vi sålde även lotter till förmån till välgörande ändamål.

Katerina Cronstedt från Katerina Hotels berättade om matsituationen i Ryssland, mattrender och om matkassar som blir mer och mer populärt i Moskva, och som ju faktiskt är en svensk ”uppfinning”!

Katerina fick många frågor kring situationen nu och hur hon tror det ser ut framåt då detta är ett ämne som rör oss alla i vår vardag.

Efter att vi tagit del av en god buffé berättade Eva Sohlman lite om sin farmor, Zina’s spännande liv i Sovjet i slutet av 1800-talet till mitten 1900-talet; historen kring första värdlskriget, revolutionen, inbördeskriget och terrorn; sett från hennes perspektiv. Dystra områden men återgivna med mycket värme och humor.

Eva läste även ett kapitel från boken vilken har baserats i huvudsak på breven från hennes farmors brev: ”Zina Sohlman och hennes ryska släkt”.

Vi tackade vår ambassadör, Veronika Bard Bringéus, som bjöd oss att hålla årsmötet på ambassaden.

Vår nya ordförande: Cecilia Oskarsson presenterade sig själv och välkomnades som ny ordförande. Hon tackade Ann Charlotte för fint utfört ordförandeskap under hösten 2014.

Kvällen avslutades med vinstdragning från lotteriet och en önskan om ett gott 2015.

Linda Hoff