Network Menu

Kulturella skillnader i affärslivet

Den 29:e januari höll SWEA Professionals sitt andra möte

12 modiga kvinnor tog sig ut i vinterkylan och fick ta del av en mycket intressant presentation av Anastasia Nazarenko från The Lighthouse Group.

Vårt möte hölls på fina Katerina City Hotel och Katerina bjöd på dricka och tilltugg under tiden som vi minglade och inväntade alla deltagares ankomst.

När alla samlats pratade Anastasia om kulturella skillnader mellan att arbeta i Europa och Ryssland, hur man ofta blir uppfattad och bemött som kvinna i en ledande position i Ryssland, vad man bör och inte bör göra när man gör affärer, hur networking i Ryssland egentligen funkar, med mera, med mera.

Det var en mycket intressant och interaktiv presentation. Detagarna uppmuntrades att framföra sina frågor och synpunkter under presentationens gång vilket nyttjades och var uppskattat.

Som summering kan man kanske säga att: allt det vi tror och tycker att Ryssland är, är det också inte: maybe yes, maybe no… allt beror på… Ett land fullt av motsägelser som man måste vara ödmjuk inför och lära sig att acceptera för att vara framgångsrik och utvecklas inom näringslivet, likväl som för att trivas och kunna ta del av alla de goda sidor som Ryssland faktiskt har.