Network Menu

Årsmötet 2014 hölls på Sveriges ambassad

Vi hade en fantastiskt trevlig kväll på Sveriges ambassad den 23 januari med årsmöte där ny styrelse valdes och ordförande Cecilia Wettstam berättade om vad som har hänt inom SWEA Moskva senaste året samt vilka planer vi har för detta året. Stort tack till vår ambassadör, Veronika Bard Bringéus, som bjöd in oss att vara på ambassaden – och maten var utsökt! Hon berättade om hur det är att vara diplomat vilket var väldigt intressant att lyssna på och det var roligt att få se de fina, vävda, isländska hantverken.

Under årsmötet delade vi också ut Sverigestipendiet 2014. Det gick i år till Marta Morkina från St Petersburg. Läs mer här.

Ordförande tackade styrelsen för det fina jobb som de gjort under året! Anna Karin Famm som nu avgår som sekreterare avtackades, och nya styrelsemedlemmar välkomnades; Anne Marie Brekke – aktivitetsansvarig, Cecilia Oskarsson – IT-ansvarig och Lisen Hellberg – sekreterare. Vi ser alla fram emot 2014!