Network Menu

19/2 SWEA Professionals

20 modiga och mingelsugna kvinnor tog sig på torsdagen ut i den bittra vinterkylan för att ta del av SWEA Professionals tredje möte som ägde rum på Katerina City Hotel. Katerina bjöd på dryck och tilltugg under tiden som vi minglade och inväntade alla deltagares ankomst.

Inbjudna talare för kvällen var Malin Ahbleck, HR Manager på H&M och Clara Bodin, HR Director på Oriflame. Malin och Clara kom till Ukraina redan på 1990-talet och lärde känna varandra i Kiev. De arbetar nu i Moskva och har mångårig erfarenhet av kvinnors roll och status på den ryska arbetsmarknaden. De berättade under kvällen om sina erfarenheter av att arbeta i Ryssland och före detta Sovjetunionen och hur situationen ser ut för ryska kvinnor idag.

Fler kvinnor på högre poster
Idealet för ryska kvinnor har länge varit en heltidsarbetande kvinna som samtidigt hinner vara en god hustru och kock, se tipptopp ut, ta hand om hemmet och uppfostra barnen. Det är ingen ovanlighet att ryska kvinnor på höga poster går upp klockan fem på morgonen för att laga mat åt sina män innan de åker till jobbet. Det är också kvinnorna som utbildar sig och lär sig främmande språk och det är fler kvinnor som studerar traditionellt manliga utbildningar som ingenjörsutbildningar i Ryssland än i exempelvis Västeuropa och USA. I Ryssland finns det också fler kvinnor på högre poster än i Skandinavien.

När de första utländska företagen etablerade sig i Ryssland på 1990-talet behövde de arbetskraft som kunde engelska, och vilka kunde engelska? Jo ryskorna. De klev därför in i företagen och har sedan dess avancerat och är idag chefer. I nationella företag finns däremot glastaket fortfarande kvar.
– Malin Ahlbeck

Senaste 15 åren har inte mycket hänt
Kvinnor har en helt annan roll och status på arbetsmarknaden än män. Det är ingen ovanlighet att rekryterare vid en arbetsintervju frågar om giftermål. Både Malin och Clara har märkt en misstänksamhet hos ryska rekryterare när en kvinna äldre än 30 inte har varit gift. Då anses det vara något fel på henne. Det är till och med så att det är bättre att ha varit gift i tre dagar och sedan skilt sig, än att inte ha varit gift överhuvudtaget. Det har hänt att kvinnor inte har fått jobbet på grund av detta. Det här tror Malin och Clara kan bero på att en kvinna i Ryssland erhåller sitt värde genom att vara del av en familj och att ovan nämnda attribut är ett måste för att bli en komplett kvinna. Den här förväntningen finns inte på män och de förväntas heller inte ta ansvar för barnen. Det är kvinnorna som lämnar arbetsmarknaden för att ta hand om barnen och på grund av detta ses de som en osäker arbetskraft. Vilket resulterar i att kvinnor får lägre löner och sämre karriärmöjligheter.

Eftersom männen inte förväntas ta hand om barnen är det inte ovanligt att mor- och farföräldrar går i pension tidigare för att hjälpa till och ta hand om barnen. Men vilka konsekvenser får det?

Jag tycker det är intressant att det inte finns någon diskussion kring vad som händer när ens egna föräldrar uppfostrar ens barn. Vad händer när våra barn uppfostras med de värderingar som våra egna föräldrar fick på 1950- och 1960-talet?
– Clara Bodin

Malin och Clara konstaterar att det överhuvudtaget saknas en politisk diskussion och det finns få kvinnliga förebilder inom politiken som arbetar för att förbättra situationen för landets kvinnor. Politik är i Ryssland fortfarande männens arena.

Trots att lite hänt under de senaste 15 åren är Malin och Clara djupt imponerade över hur kvinnorna lyckas navigera genom allt detta och ändå göra karriär och de ser ljust på framtiden och tror att situationen för ryska kvinnor kommer att förändras till det bättre. Hur det kommer att förändras bestämmer däremot ryskorna själva. Vi följer med spänning utvecklingen!

Emma Rönngren